O nama

Naša  porodična firma osnovana je 1990. godine nakon dugogodišnjeg iskustva njenih utemeljivača Dinić Vasilija (1936-2007) i Dinić Ratomirke u rukovodećim poslovima u hemijskoj industriji bivše Jugoslavije, kao jedna od prvih privatnih firmi u to vreme.

Mi smo prva firma u Srbiji koja je pokrenula proizvodnju mirisa za potrebe kozmetičko – sapunske i deterdžentske industrije, kao i proizvodnju prehrambenih aroma i boja za potrebe prehrambene industrije.

Od 2013 Firma „Aroma 1990“ izdvaja uz osnivanje firmu D.O.O. „Aroma Kruševac“ koja nastavlja program mirisa za potrebe deterdžentsko – kozmetičke industrije i program prehrambenih aroma i boja, dok se firma „Aroma 1990“ fokusira na proizvodnju desertnih preliva, tople čokolade, kečapa, instant proizvoda od kafe, nadeva za pekarstvo i poslastičarstvo, prehrambenih aroma i boja za kućnu upotrebu.

Kvalitet i bezbednost

U Aromi Kruševac, kvalitet i bezbednost predstavljaju temelje našeg poslovanja. Zbog toga se pridržavamo najviših svetskih standarda. ISO 22000 u sebi integriše ne samo HACCP i ISO 9001 već se bavi predviđanjima i analizom velikog broja spoljnih faktora i opasnosti koji, ne samo što mogu da ugroze bezbednost hrane, već mogu negativno da utiču i na proizvodni proces, finansije preduzeća i zaposlene.

Kontrola kvaliteta u Aromi Kruševac ima prioritetnu važnost od ulaznih sirovina do finalnog proizvoda.  To je razlog zbog čega možemo garantovati za kvalitet naših proizvoda. Internu kontrolu obavljamo u našim funkcionalno opremljenim laboratorijama, uz permanentnu kontrolu eksternih akreditovanih laboratorija prema važećim zakonskim regulativama.

Dobra proizvođačka praksa (GMP) za nas nije samo propis, već primarni princip koji nam omogućava proizvodnju visokokvalitetnih proizvoda. Naši kupci mogu biti sigurni da će od nas dobiti kvalitetnu uslugu.

Zlatni bonitet

Mi znamo koliko je našim partnerima važna sigurnost u poslovanju. Zlatna bonitetna izvrsnost predstavlja dokaz toga, kao ocena pomoću koje bonitetne kuće na osnovu različitih kriterijuma ocenjuju bonitet kompanije tokom dužeg perioda – između ostalog su sastavni deo ocene i ocena sposobnosti plaćanja, kreditna sposobnost, zaduženost, profitabilnost i drugi kriterijumi rizičnosti poslovanja s kompanijom. Time naša kompanija spada u 1,5% najuspešnijih kompanija u Srbiji.
Kompanija koja pokazuje zlatnu bonitetnu izvrsnost predstavlja najpouzdaniji, kredibilan i niskorizičan poslovni subjekat za saradnju sa svim poslovnim partnerima: dobavljačima, kupcima, osiguravajućim društvima, bankama i drugim poslovnim partnerima.

Društvena i ekološka odgovornost

Svesni smo da svojom stručnjošću, naši radnici predstavljaju najveće pokretače naše kompanije. Oni predstavljaju osnovu pokretačke vizije i temelje firme, bez kojih naša trenutna pozicija na tržištu i budući razvoj ne bi bio moguć. Zbog toga nam je važno da im omogućimo da rade i da se razvijaju u zdravom i sigurnom radnom okruženju.
Ono oko čega naša kompanija izuetno brine je naš uticaj na prirodu i održivi razvoj. Smatramo da jedan od primarnih ciljeva svakog modernog preduzeća mora biti njen što manji uticaj na okruženje.
Ponosni smo što ova dva principa možemo dokazati bronzanom EcoVadis medaljom. EcoVadis pokriva širok spektar nefinansijskih pitanja, uključujući uticaje na životnu sredinu, rad i ljudska prava, etiku i održivu nabavku, što je posebno važno nama i našim parterima. Pored toga, Aroma Kruševac pomaže organizacijama, sportskim udruženjima i piscima u svom okruženju.

Fabrika Aroma Kruševac