AROMA KRUŠEVAC
slide01 slide02 slide03 slide04 slide05 slide06 slide07
Mašine i oprema

Preduzeće Aroma je za svoju proizvodnju opremljeno savremenim mašinama koje garantuju krajnje proizvode visokog kvaliteta. Kapaciteti koje imamo zadovoljavaju i premašuju naše potrebe, a to otvara mogućnosti za saradnju sa drugim firmama kojima je potrebna tehnologija kakvu posedujemo.

Predstavljamo Vam svoje kapacitete:

- linija za proizvodnju prehrambenih aroma i boja (500 kg/h)

- linija za proizvodnju mirisnih materija za hemijsku industriju (300 kg/h)

Osim mašina i opreme u proizvodnim pogonima, Aroma ima i moderne laboratorije. Tu se vrši provera kvaliteta svih sirovina i proizvoda, kao i njihova usaglašenost sa standardima i propisima.

organizacija