AROMA KRUŠEVAC
slide01 slide02 slide03 slide04 slide05 slide06 slide07
Organizacija

organizacija2Aroma Kruševac ima sledeću organizacionu strukturu:

 - razvojni poslovi

 - komercijalni poslovi

 - tehnička priprema proizvodnje

 - proizvodnja

 - kontrola kvaliteta

U firmi rade stalno zaposleni radnici sa sledećom obrazovnom strukturom:

- 7% sa trećim stepenom

- 80% sa četvrtim stepenom

- 13% sa sedmim stepenom